Liên hệ

CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM (VIETNAM CYBERTECH CO.., LTD)
Head Office: Floor 3rd, B2/D7, Dich Vong New Urban Area, Dich Vong ward, Cau Giay dist, Hanoi city, Vietnam
Tel: +84 43764 8882 - Fax:+84 43556 0220

Ho Chi Minh Office: 628 Ha noi Highway , KP. P. Phuoc Long B, Dist 9, Ho chi Minh 

Tel: +84 283 9110538

 Bac Ninh Showroom: Cau Nga  Area, Van Duong ward,  Bac Ninh city, Vietnam

Tel: +84 222 389 69 55

Da Nang Office: 10th Floor, Vinh Trung Plaza, 255-257 Hung vuong, Thanh Khe Dist, Da nang.
Website: www.cybertechvn.com - Email: info@cybertechvn.com          http://maycokhicnc.vn

Thông tin liên hệ

   
e1y0m8

Đối tác
    »
    «